Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Els mosaics romans en línia


Descripció breu:

En època romana, les cases i edificis s'embellien amb paviments anomenats mosaics. Aquesta activitat ens permetrà conèixer les tècniques que utilitzaven els romans per elaborar aquests paviments, les  diferents modalitats, els materials que empraven i les diverses representacions iconogràfiques que hi apareixen. Acabarem l'activitat elaborant el nostre propi mosaic.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir aspectes de la quotidianitat del món romà a través dels mosaics . Conèixer aquesta tècnica constructiva romana. Conèixer les representacions que apareixen i relacionar-les amb la iconografia romana. Treballar els valors de respecte pel patrimoni i del respecte pel treball en grup i la creativitat.


Descripció de l'activitat:

L'activitat es realitza a través d'una plataforma en línia, en què interactuen educador/a i alumnat. Es convida l'alumnat a participar en l'observació i l'anàlisi de la temàtica per acabar amb una part d'experimentació que consisteix en la realització d'un mosaic. L'alumnat comptarà amb un lot de material individual facilitat pel Museu.


Materials utilitzats:

Material gràfic  Reproduccions Material bàsic per a la part pràctica.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat i enquesta a l'educador/a.


Observacions: