Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Casa museu Can Font - Visita pedagògica


Descripció breu:

L'activitat ofereix un material didàctic perquè els alumnes de cicle superior de primària ampliïn els seus coneixements sobre la història dels indians. Els alumnes visitaran una casa indiana del s. XIX i,  mitjançant un joc, hauran d'endevinar per a què es feien servir objectes antics que s'hi troben a dins i en desús actualment. Se'ls explicarà l'origen de les havaneres i se'ls animarà a cantar, acompanyats d'un músic que tocarà la guitarra.


Lloc o equipament:

Casa museu Can Font


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Difondre el patrimoni del poble de Lloret de Mar. Conèixer la història dels indians. Conèixer què són les havaneres. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Activitat conjunta de dos grups. · El guia rebrà el grup a Can Font i el farà passar al pati de la casa; explicarà als alumnes qui eren els indians i els parlarà de la figura de Nicolau Font. També els explicarà les diferents activitats que es faran: taller d'havaneres i descoberta de la casa. Es dividirà el grup. 1r subgrup: El professor de música els explicarà què és una havanera i la procedència d'aquest gènere musical; repartirà diferents partitures d'havaneres conegudes i, acompanyats d'una guitarra, cantaran les havaneres. 2n subgrup: · El guia farà un recorregut per les diferents sales de la planta baixa i de la primera planta de la casa mentre  explica què s'acostumava a fer a cada estança; ·es repartiran uns quaderns amb fotos de diferents objectes que es troben a la casa perquè els alumnes busquin a quina sala es troben, en diguin el nom i per a què es feien servir.


Materials utilitzats:

- Quadern de l'alumne amb les lletres de les havaneres i el joc de pistes.


Mecanismes d'avaluació:

Analitzar els elements físics i humanitzats dels paisatges i dels principals factors de canvi produïts per processos naturals i per l'activitat humana al llarg del temps; reconèixer la diversitat de paisatges de Catalunya i Espanya i la necessitat de preservar la riquesa paisatgística i patrimonial; identificar les normes de convicència dels grups i respectar els drets i deures fonamentals de les persones; identificar, descriure i analitzar processos de canvi i transformació socials, culturals, etc.


Observacions:

Atesa la limitada capacitat de la casa museu, el grup es dividirà en dos subgrups. Cada subgrup farà simultàniament dues activitats diferents a dos espais amb un guia oficial a l'interior de la casa museu i un professor de música al pati. Després s'alternaran, per tal que tots dos subgrups treballin els mateixos temes però en un ordre invers.