Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Bolvir

Carrer de la Font, 2
Bolvir - Cerdanya
Telèfon: 972895001
Fax: 972895012
bolvir@bolvir.cat
www.bolvir.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Taller de ceràmica ibèrica pintada


Descripció breu:

Es tracta d'un taller educatiu i divertit alhora, en què els alumnes aprendrem les diferents tècniques decoratives de pintura sobre ceràmica dels ibers. Amb l'ajuda dels monitors, cada participant podrà pintar amb tints naturals una petita peça ceràmica d'estil ibèric amb les decoracions típiques d'aquest tipus de ceràmica.


Lloc o equipament:

Museu Espai Ceretània. Carrer de la Corona, 46. 17539 Bolvir


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6.05 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.55 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Pintar amb tints naturals una petita peça de ceràmica d'estil ibèric amb les decoracions típiques d'aquest tipus de ceràmica.


Descripció de l'activitat:

Es tracta d'un taller educatiu i divertit alhora, en què els alumnes aprendrem les diferents tècniques decoratives de pintura sobre ceràmica dels ibers. Amb l'ajuda dels monitors, cada participant podrà pintar amb tints naturals una petita peça ceràmica d'estil ibèric amb les decoracions típiques d'aquest tipus de ceràmica.


Materials utilitzats:

Pintura i ceràmica.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud dels alumnes. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat educativa i relacional dels alumnes. Valoració de la participació dels alumnes.


Observacions: