Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobrint la Gerunda romana. Opció 1


Descripció breu:

Itinerari pel Barri Vell de la ciutat de Girona, on l'alumnat descobrirà les restes de la Gerunda romana. L'itinerari s'acompanya d'un taller en què l'alumnat reproduirà els passos a l'hora de fundar una ciutat romana: posarà en pràctica l'ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus. Per acabar, construiran un tros de calçada romana.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, ubicat al monestir de Sant Pere de Galligants


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar-se al coneixement, la identificació i l'estudi del patrimoni romà de Girona. Adquirir i utilitzar vocabulari propi de la matèria. Valorar el patrimoni històric i cultural de la ciutat de Girona. Interpretar plànols urbans. Descobrir les funcions dels espais i dels edificis: el temple i el fòrum.


Descripció de l'activitat:

Itinerari pel Barri Vell de la ciutat de Girona, on l'alumnat descobrirà les restes de la Gerunda romana. L'itinerari s'acompanya d'un taller en el qual l'alumnat reproduirà els passos a l'hora de fundar una ciutat romana: posarà en pràctica l'ús de la groma per poder traçar el cardo i el decumanus. Per acabar, l'alumnat construirà un tros de calçada romana.


Materials utilitzats:

Material gràfic de suport, groma, maqueta d'una calçada romana, bols, pinzells, argila, sorres de diferents textures.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliurarà un qüestionari per al professor responsable i per a l'educador que guia l'activitat.


Observacions: