Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Terracotta Museu

C/Sis d'octubre, 99
Bisbal d'Empordà, la - Baix Empordà
Telèfon: 972642067
Fax:
reserves.terracotta@labisbal.cat
http://www.terracottamuseu.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Rajoles en sèrie


Descripció breu:

Entre tots dissenyarem una rajola original per crear una composició mural. Les rajoles s'han utilitzat molt per fer paviments, enrajolats de parets, arrimadors, murals... El que podem veure al Museu ens ajudarà a veure l'ampli ventall de possibilitats. Ens fixarem en les tècniques emprades i en el que les fa adequades tenint en compte per a quin lloc estan dissenyades.


Lloc o equipament:

Terracotta Museu.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

120 minuts.


Preu/alumne original:

7 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

4.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

A partir de l'observació de les obres del Museu, adonar-se que estem envoltats de ceràmica, als paviments, revestiments, decoracions murals... Tot això requereix un disseny acurat per poder utilitzar peces seriades de diferents formes que, en ajuntar-les, creen nous dissenys.


Descripció de l'activitat:

Les rajoles s'han utilitzat molt per fer paviments, enrajolats de parets, arrimadors, murals... El que podem veure al Museu ens ajudarà a entendre l'ampli ventall de possibilitats. Ens fixarem en les tècniques emprades i en el que les fa adequades tenint en compte per a quin lloc estan dissenyades. Dissenyarem una rajola original, seguint un disseny geomètric repetitiu. Una vegada assolit el disseny, haurem de fer una composició a la manera de fris. Buscarem maneres d'optimitzar el disseny, girant en diferents angles l'original per obtenir patrons diversos. Es podran crear petites trepes que ens ajudin a fer el disseny. La composició ha de tenir ritme i harmonia. Al final tindrem un disseny de la rajola original.


Materials utilitzats:

Material necessari: argila, plantilles, engalbes, palets de fusta, peres i pinzells.


Mecanismes d'avaluació:

S'estableixen els mecanismes d'avaluació permanent del projecte educatiu i de les activitats. Aquestes preveuen l'avaluació inicial, l'avaluació del procés de l'activitat i l'avaluació final. Es faran enquestes a alumnes, professors i educadors (vegeu el projecte educatiu i l'annex 10: Models d'enquesta). Es recolliran les dades de les diferents avaluacions, qualitatives i quantitatives, a través del buidatge de les enquestes i l'elaboració de gràfiques estadístiques per fer les propostes de millora.


Observacions: