Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Carrer Abadia, 4
Vilabertran - Alt Empordà
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
http://monuments.mchcat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix la canònica de Santa Maria de Vilabertran


Descripció breu:

Visita guiada a la canònica de Santa Maria de Vilabertran per descobrir-ne la història i l'arquitectura, alhora que es mostren els usos dels espais d'una canònica agustiniana excepcional pel grau de conservació de les estructures medievals.


Lloc o equipament:

Canònica de Santa Maria de Vilabertran


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i 30 minuts


Preu/alumne original:

3.25 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.97 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer l'origen i l'evolució de Santa Maria de Vilabertran; conèixer el funcionament intern de la canònica i la vida dels canonges; identificar i enumerar les diferents parts de la canònica; conèixer l'art romànic.


Descripció de l'activitat:

Visita guiada a la canònica de Santa Maria de Vilabertran per descobrir-ne la història i l'arquitectura, alhora que es mostren els usos dels espais d'una canònica agustiniana excepcional pel grau de conservació de les estructures medievals.


Materials utilitzats:

Dossier didàctic per als alumnes.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de valoració per a professors alumnes.


Observacions:

Metodologia: a través d'un recorregut per la canònica i amb l'ajuda de material de suport, el monitor explica l'origen i el desenvolupament històric de la canònica de Santa Maria de Vilabertran, el funcionament d'una canònica agustiniana a l'edat mitjana i les característiques arquitectòniques i artístiques del romànic.