Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Mil i una formes


Descripció breu:

Taller de manipulació de suro en què els participants coneixeran els usos més sorprenents del suro al llarg de la història, així com elsusos nous, i crearan, a través de formes diverses, elements decoratius que podran emportar-se a casa.


Lloc o equipament:

Museu del Suro


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre algunes de les propietats del suro: elasticitat, flotabilitat, impermeabilitat, lleugeresa, aïllament. Comparar-lo amb altres materials: com són?, com canvien? (i relacionar-ho amb l'ús que se'n fa). Augmentar i enriquir el vocabulari.


Descripció de l'activitat:

La primera part de l'activitat es fa a la sureda, on s'explica a grans trets d'on s'extreu el suro. A continuació es passa per la zona dels interactius, on en comprovaran algunes de les propietats, i finalment s'entra a l'aula didàctica, on, dividits per taules, relacionaran cada objecte amb la propietat que destaca del suro. Finalment dissenyaran una estoreta per al ratolí que podran emportar-se a casa.


Materials utilitzats:

Imatges i productes fets amb suro. Elements de la pròpia exposició. Tisores, aglomerat, ceres, guixos, retoladors, aquarel·les, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de les activitats s'entrega una enquesta als educadors/es, als docents i als participants que permet copsar la satisfacció i l'avaluació de les activitats que han fet.


Observacions: