Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Arquitectura de les cases neolítiques


Descripció breu:

Activitat pràctica per conèixer el procés de construcció d'un habitatge prehistòric. S'hi expliquen les tècniques constructives, els materials emprats i la tipologia d'habitatges descoberts al poblat. En la part pràctica, els alumnes faran una maqueta d'una casa neolítica tot utilitzant tècniques prehistòriques com la del tovot.


Lloc o equipament:

Parc Neolític de la Draga, Banyoles.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Posar en valor la tasca de l'arqueologia per recuperar i interpretar les restes del passat i donar a conèixer els resultats de les excavacions. 2. Saber situar el jaciment de la Draga en la línia del temps prehistòric. 3. Valorar i respectar el patrimoni arqueològic de la ciutat. 4. Conèixer el repartiment de l'espai del poblat i les dues tipologies de construcció que hi havia per adaptar-se a l'entorn. 5. Descobrir el grau de coneixement dels diferents recursos naturals emprats en l'arquitectura.


Descripció de l'activitat:

Taller pràctic relacionat amb la construcció d'un hàbitat neolític. A través d'un recorregut pel poblat reconstruït de la Draga, s'observen i es reconeixen les diferents construccions i els seus usos, així com els materials emprats per aixecar-les. A la part pràctica, es fa una maqueta d'una casa neolítica construïda amb tovots. Es prepara la pasta del tovot amb argila en pols, aigua i palla. Seguidament, s'elaboren tovots a partir de motlles, amb els quals cadascú forma fileres per aixecar les parets de la casa. Finalment, s'acaba la casa amb una cobertura vegetal.


Materials utilitzats:

Làmines i reproduccions de suport en l'explicació de l'elaboració de la casa prehistòrica i  material pràctic perquè els alumnes facin el taller.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat es dedica un temps a les conclusions per consolidar els aprenentatges. Posteriorment, es farà arribar una enquesta al professorat perquè avaluï diversos aspectes de l'activitat, incloent-hi la valoració que en fa l'alumnat, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la del professorat, és determinant. L'equip d'educadors també completa una enquesta de valoració en finalitzar cada sessió.


Observacions:

Per poder fer aquesta activitat cal combinar-la amb la d'«Avui fem de neolítics». És una activitat a l'aire lliure i cal que cada alumne o alumna porti una caixa de sabates per poder-se endur la seva maqueta.