Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona

C/ Santa Llúcia, 8
Girona - Gironès
Telèfon: 972204637
Fax: 972216487
macgirona.cultura@gencat.cat
www.macgirona.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Constructors neolítics


Descripció breu:

Veniu a descobrir la cultura neolítica mitjançant la construcció de cabanes de l'època. Treballareu i coneixereu les eines, el material i les tècniques usades pels nostres avantpassats en les seves construccions.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Seu Girona. Monestir de Sant Pere de Galligants.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir la cultura neolítica; 2. Aprendre les tècniques per elaborar una cabana neolítica; 3. Aprendre a treballar en grup.


Descripció de l'activitat:

Els alumnes es dividiran en grups per treballar diversos temes relacionats amb la construcció d'una cabana neolítica: les tècniques emprades, la matèria primera usada, la tipologia de les eines i la manera de construir-les. Totes aquestes activitats, alhora, permetran entendre com es vivia en l'època neolítica.


Materials utilitzats:

Material gràfic imantat, reproduccions d'eines, reproduccions de cabanes, infraestructura per poder aixecar una cabana.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliurarà una enquesta als professors dels grups i una enquesta als educadors que realitzin el taller.


Observacions: