Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La Girona jueva. El call


Descripció breu:

Tot i que els vestigis arquitectònics i els elements materials que ens va deixar la comunitat jueva no són gens abundants, la memòria del seu pas per Girona és evident en aquest espai clos on va viure: plaça dels Apòstols, carrers de Cúndaro, Claveria, Lluís Batlle i Sant Llorenç; carrer de la Força i placeta del Correu Vell, escales de la Mare de Déu de la Pera, carrer d'Oliva i Prat. L'itinerari s'acaba amb una breu visita al Museu d'Història dels Jueus.


Lloc o equipament:

Els carrers del call de Girona i el Museu d'Història dels Jueus


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer el call de Girona des d'una perspectiva física. Utilitzar l'exemple del call de Girona per explicar la realitat dels calls a la Catalunya medieval. Oferir una visió nova de la ciutat i d'un dels seus espais més emblemàtics, tal com eren aproximadament en època medieval. Fomentar la tolerància i la convivència entre cultures diferents, a través del coneixement i l'interès per la història.


Descripció de l'activitat:

Itinerari pel barri jueu de Girona a través d'una passejada per la història de la comunitat que el va habitar des del segle XII fins a final del segle XV. La visita ressegueix els punts principals del call i la ubicació dels edificis més emblemàtics, explicats des de la perspectiva de l'ús i la significació que tenien en època de vida jueva a l'indret. Pels carrers i carrerons del call, que es conserven en un estat i traçat quasi intactes des de temps medievals, s'expliquen conceptes sobre la sinagoga, els banys rituals, l'escorxador, el forn, les cases, els tallers i els habitatges de la comunitat jueva de Girona. L'activitat acaba amb una explicació del Museu d'Història dels Jueus, que serveix d'exemple pràctic i físic del que s'ha explicat a l'itinerari.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball i el llibret "La Girona jueva. El call", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: