Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Taller de tissatge


Descripció breu:

Taller experimental orientat a descobrir el món del teixit ibèric, reconegut en l'antiguitat per la seva qualitat. En aquest taller els alumnes aprendran l'origen del tissatge, la seva importància i usos en el món antic, i les tècniques que seguien els ibers per confeccionar els teixits tot aprofitant els recursos naturals que tenien a l'abast.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre patrimoni històric, material i immaterial. Valorar la importància de l'aprofitament dels recursos naturals en l'antiguitat. Descobrir les tècniques de tissatge que utilitzaven els ibers en la confecció dels teixits. Aprendre a utilitzar les mateixes eines que els ibers utilitzaven en la manufactura dels teixits.


Descripció de l'activitat:

Taller experimental orientat a descobrir el món del teixit ibèric, reconegut en l'antiguitat per la seva qualitat. En aquest taller els alumnes aprendran l'origen del tissatge, la seva importància i usos en el món antic, i les tècniques que seguien els ibers per confeccionar els teixits tot aprofitant els recursos naturals que tenien a l'abast.


Materials utilitzats:

En aquest taller s'utilitzen petits telers i llanes per elaborar el teixit. Com a suport de l'explicació es mostren alguns elements que els ibers utilitzaven per teixir, entre els quals hi ha un teler vertical per mostrar als alumnes de forma fidel el procés de confecció que seguien. Aquesta activitat disposa de fitxes específiques de treball posterior per als grups que en sol·licitin.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup omplen el formulari, on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.