Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes

Camí del Monestir, s/n
El Port de la Selva - Gironès
Telèfon: 972387559
Fax: 972387559
coordinaciosantpere@educart.biz
http://monuments.mhcat.cat/
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Treasure Hunt al Cap de Creus


Descripció breu:

Som al mes d'abril de 1409 i d'aquí a pocs dies se celebrarà l'any sant a Sant Pere de Rodes. Aquest any, l'abat ha aconseguit una gran relíquia: el queixal de sant Valeri. Els monjos ja ho han anunciat als quatre vents i milers de pelegrins arribaran al monestir per venerar-la... Però la relíquia ha desaparegut i caldrà tot l'enginy dels alumnes per poder trobar-la! Es tracta d'una nova activitat amb la qual descobriran el patrimoni i el llegat feudal de la muntanya de Rodes a través d'una experiència única.


Lloc o equipament:

Sant Pere de Rodes i Santa Creu de Rodes


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Identificar les característiques pròpies de la societat medieval i situar-la en el temps; 2. Comprendre els diferents estaments que la formaven i les seves peculiaritats; 3. Participar activament en el treball en grup, tot adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant; 4. Fomentar la reflexió sobre les diferències entre el món actual i el medieval; 5. Fomentar el respecte i l'interès pel patrimoni i la història com una manera de comprendre el món actual.


Descripció de l'activitat:

L'acció se situa al mes d'abril de 1409. Al cap de pocs dies, el 3 de maig se celebrarà l'any sant al monestir. Aquest any, els monjos han aconseguit una relíquia preciosa, el queixal de sant Valeri. Els monjos ja han anunciat als quatre vents la presència d'aquesta relíquia i milers de pelegrins arribaran al monestir per venerar-la... Però la relíquia ha desaparegut i caldrà tot l'enginy dels alumnes per poder trobar-la. Caldrà que recorrin diferents indrets de la muntanya i, tot descobrint l'empremta que hi ha deixat la vida feudal, hauran de col·laborar entre ells per poder assolir l'objectiu final. Aquesta activitat combina diferents dinàmiques: si bé predominen els exercicis de lògica i deducció, també es duen a terme exercicis d'orientació, dinàmiques de pensament divergent i sobretot treball en equip i col·laboratiu, sense el qual no serà possible resoldre l'enigma final i, per tant, trobar el tresor.


Materials utilitzats:

L'activitat compta amb un ventall important de materials, utilitzats tant pels alumnes com per la persona educadora. En aquesta activitat es requereix també l'ús de les noves tecnologies, a través dels dispositius de telefonia mòbil dels mateixos alumnes.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes d'avaluació per al professorat i l'alumnat.


Observacions: