Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Gala - Salvador Dalí

Pujada del Castell, 28
Figueres - Alt Empordà
Telèfon: 972677518
Fax: 972501666
difusio@fundaciodali.org
www.salvador-dali.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Museu Dalí: animals surrealistes


Descripció breu:

Us imagineu un cap de rinoceront amb un cos de grill, un camell amb unes ales de musclo o un elefant amb unes potes d'insecte? Veniu al Museu Dalí i, a més de conèixer els animals de les obres de Salvador Dalí, podreu crear el vostre animal surrealista! L'activitat final està subjecta a condicions climatològiques i mesures per la covid.


Lloc o equipament:

Teatre-Museu Dalí de Figueres. Itinerari artístic per les sales Escenari, Tresor, Peixateries, Pati Cadillac, Mae West i Palau del Vent (opcionalment Dalí-Joies).


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

Entre 1 h 15 min i 1 h 30 min.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer un dels artistes més importants de tota la història. 1. Aproximar-se a l'obra mitjançant l'observació i la participació. 2. A través dels animals surrealistes, analitzar l'obra i la vida de Dalí. 3. Afavorir la imaginació i la creativitat dels alumnes.


Descripció de l'activitat:

Us imagineu un cap de rinoceront amb un cos de grill, un camell amb unes ales de musclo o un elefant amb unes potes d'insecte? Veniu al Museu Dalí i, a més de conèixer els animals de les obres de Salvador Dalí, podreu crear el vostre animal surrealista! L'activitat final està subjecta a condicions climatològiques i mesures per la covid.


Materials utilitzats:

Dos ous gegants per guardar-hi animals, fotos d'animals plastificades, pissarra magnètica amb fons de paisatge del cap de Creus i càmera fotogràfica per captar les creacions dels alumnes. La visita es completa amb una petita activitat que té lloc a la terrassa exterior del Museu. En cas que no es pugui fer per mal temps, es lliurarà un equip d'activitats artístiques als alumnes per completar l'experiència a l'aula.


Mecanismes d'avaluació:

S'han establert diverses vies d'avaluació: una enquesta per als mestres, l'enquesta de l'educador/a i l'avaluació de la responsable del servei educatiu a partir d'aquestes dues valoracions, així com la revisió periòdica de les propostes educatives i dels treballs dels educadors.


Observacions:

1. La visita, adreçada a alumnat de primer a tercer de primària, té una durada determinada i preveu un itinerari escollit de manera que s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem donar-los. No es pretén ensenyar totes les obres ni totes les sales del Museu en una sola visita. 2. Es tracta d'una visita de descoberta de l'artista i del Museu, i es recomana com a activitat prèvia a la realització d'un treball sobre Salvador Dalí. 3. No s'acceptaran més de quatre grups per escola i dia. 4. Les visites s'hauran de fer de novembre a febrer (ambdós inclosos). 5. Per a més informació, vegeu Educa Dalí a www.salvador-dali.org.