Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Tècniques de guiatge


Descripció breu:

La interpretació del patrimoni és l'art de revelar "in situ" el significat de l'herència cultural o natural al públic interessat en aquestes propostes. Les tècniques de guiatge i d'expressió afavoreixen que el missatge arribi de manera amena i efectiva al públic. A través d'una visita, ens adonarem de quins trucs s'utilitzen per aconseguir-ho.


Lloc o equipament:

Museu del Suro


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer les diverses parts d'una visita guiada, la gestió del grup, el control de l'expressió, la dicció, el volum i l'elecció dels espais. Diferenciar els diversos tipus de visites que es poden fer. Definir què és el patrimoni, la seva interpretació i les diferències entreun museu i un centre d'interpretació.


Descripció de l'activitat:

Els estudiants participaran en una doble visita guiada amb un tècnic del museu per les diferents sales. Una visita amb contingut i amb pauses per veure les diferents tècniques que s'aniran utilitzant. Aquesta activitat pot convertir-se en un projecte de llarga durada. En cas d'estar-hi interessats, contacteu amb el museu per a més informació.


Materials utilitzats:

Elements propis de l'exposició permanent.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de les activitats s'entrega una enquesta als educadors/es, als docents i als participants que permet copsar la satisfacció i l'avaluació de les activitats que han fet.


Observacions: