Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

A mà i amb el torn


Descripció breu:

En aquest taller els alumnes descobriran la ceràmica ibèrica i les seves diferents tipologies i usos. Seguint una de les principals tècniques ibèriques, els alumnes elaboraran una peça de fang que després decoraran de forma personalitzada.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Sensibilitzar-se sobre la conservació i recuperació del patrimoni. Descobrir una de les grans etapes de la història de la humanitat i la seva herència cultural. Desvellar l'interès per conèixer i comprendre la nostra història. Valorar la consciència de pertinença a un entorn social i cultural. Descobrir la cultura i la societat ibèriques i els seus trets principals.


Descripció de l'activitat:

En aquest taller els alumnes descobriran la ceràmica ibèrica i les seves diferents tipologies i usos. Seguint una de les principals tècniques ibèriques, els alumnes elaboraran una peça de fang, que després decoraran de forma personalitzada.


Materials utilitzats:

Com a suport de l'explicació, es mostren als alumnes làmines amb imatges relacionades amb el món de la ceràmica i les diferents tècniques que els ibers usaven per elaborar-les. Durant la introducció, l'educador/a fa una demostració als alumnes del procés per elaborar ceràmica en sèrie amb un torn manual com el que utilitzaven els ibers per influència grega. Aquesta activitat disposa de fitxes específiques de treball posterior per als grups que en sol·licitin.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat, els responsables del grup omplen el formulari on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.