Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

La Sirga, Cooperativa de Serveis Culturals, SCCL

Passatge Elisenda de Montcada, 2 AT 01
Salt - Gironès
Telèfon: 647160275
Fax:

https://www.lasirga.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Veces de colom


Descripció breu:

Aquest taller està orientat a fer un treball lingüístic de l'obra de Mercè Rodoreda molt enfocat a aquells continguts que són matèria dels apartats de comprensió lectora i expressió escrita a les proves d'accés a la universitat, així com a oferir al professorat un model literari de treball de les diferents branques lingüístiques.


Lloc o equipament:

Centres d'educació secundària.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Analitzar els mecanismes característics del llenguatge literari. 2. Treballar la llengua a partir del contacte directe amb les obres literàries. 3. Descobrir l'obra literària alhora com un artefacte artístic i d'engranatge lingüístic. 4. Fer del coneixement gramatical una eina eficaç per aprofundir en la comprensió, l'anàlisi i el comentari de textos i, en general, en la millora de l'ús de la llengua. 5. Analitzar les relacions significatives entre les paraules en relació amb la coherència dels textos i la seva adequació al context.


Descripció de l'activitat:

La sessió començarà amb el treball d'un mot o expressió fora de context, es demanarà pel seu sentit i tothom podrà dir-hi la seva: què significa? En quina situació el podríem utilitzar? Podem pensar una frase amb aquell mot? Un cop posat en comú el sentit del mot o expressió, el col·locarem dins d'una frase i d'un text: el text que treballarem. A partir d'aleshores, analitzarem el fragment de diferents maneres, hi jugarem, transformant-lo a partir dels diversos elements, des dels més petits fins al fragment sencer: mots, expressions, frases, imatges simbòliques, figures retòriques. En una segona part, treballarem el text des de la perspectiva del que ens exposa, d'allò que descriu. Dedicarem la tercera part a un treball d'expressió escrita a partir de la reelaboració del text o d'algun dels seus temes.


Materials utilitzats:

Memòria USB amb la presentació de les diferents activitats; fulls, llapis, bolígrafs, i tot el que s'hagi de menester per escriure durant el taller; dossier amb el text proposat, els exercicis i material complementari.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració per al professor/a i valoració per a l'alumne/a.


Observacions: