Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Vine, explora i descobreix el castell de Sant Joan


Descripció breu:

El castell de Sant Joan ens parla dels seus orígens medievals, de les lluites de poder de l'època feudal, de les guerres, de la vida quotidiana de la noblesa, dels problemes a què s'enfrontava el poble, i dels canvis que va patir amb la finalitat d'adaptar-se a l'inexorable pas del temps. És un monument declarat BCIN. Ocupa un espai d'uns 400 metres quadrats de superficie.


Lloc o equipament:

Castell de Sant Joan


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar i resoldre problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l'entorn cultural i social. Participar activament en el treball de grup, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres. Reconèixer en el medi social i cultural els canvis i les continuïtats relacionats amb el pas del temps, comprendre les relacions de successió i simultaneïtat de cronologia i de durada i aplicar aquests coneixements en la interpretació del present, la comprensió del passat i la construcció del futur. Utilitzar la llengua com a eina.


Descripció de l'activitat:

Observació i descripció de diferents tipus de paisatge de l'entorn proper i llunyà, reconeixent els elements naturals i humanitzats i l'impacte de l'activitat humana en el paisatge. Aplicació de les tècniques d'orientació a l'espai. Inici a l'ús i elaboració de plànols i mapes de barri o ciutat. Descoberta i valoració del patrimoni comarcal cultural i aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges. Identificació del paper dels homes i les dones, individual i col·lectivament, en la història.


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes per a l'alumnat, attrezzo, material de papereria divers.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud de l'alumnat. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat deductiva i relacional de l'alumnat. Valoració de la participació de l'alumnat.


Observacions: