Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Quin munt de contes!


Descripció breu:

Us imagineu un poble on les rates parlessin? I un on els nens i nenes dormissin a dins dels arbres? I si us dic que hi ha un poble on totes les dones viuen a dins d'una flor? A través d'aquesta activitat es pretén posar a l'abast dels lectors i lectores més joves els contes de Mercè Rodoreda. A partir de les paraules, les expressions, les onomatopeies i tot l'instrumental literari que forneixen els relats de l'autora, a més del gust per la lectura, els i les alumnes descobriran l'escriptura com un joc i un mitjà d'expressió.


Lloc o equipament:

Romanyà de la Selva


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

Mitja jornada


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer l'obra de Rodoreda. Identificar els elements més representatius de la seva obra. Interpretar el llenguatge literari: sentit figurat, frases fetes, expressions... Dramatitzar contes i altres textos. Desenvolupar el gust per la lectura. Reelaborar textos a partir de la comprensió explícita i inferencial. Desenvolupar l'interès pels textos escrits com a font d'informació i d'aprenentatge. Conèixer el patrimoni històric i natural de Romanyà. Fomentar la part creativa de l'alumnat. Respectar les opinions d'altri i l'entorn.


Descripció de l'activitat:

A través d'aquesta activitat es pretén posar  a l'abast dels lectors i lectores més joves els contes de Mercè Rodoreda. A partir de les paraules, les expressions, les onomatopeies i tot l'instrumental literari que forneixen els relats de l'autora, a més del gust per la lectura, els i les alumnes descobriran l'escriptura com un joc i un mitjà d'expressió. Activitat prèvia a l'aula: fer una petita recerca per tal de situar Romanyà i conèixer-ne els aspectes més característics, fer recerca de les novel·les publicades per Rodoreda i recollir informació sobre l'autora. Avaluació inicial: compartir els coneixements que tenen de l'obra, de la persona i del poble de Romanyà. Desenvolupament de la ruta: recorregut literari per les cases de l'autora, els carrers, la plaça, els edificis, el mirador, el cementiri, la cova d'en Daina. Passem per l'església, els boscos, el mirador de les Mirandes... Final de la ruta i de l'activitat. Reflexió i comiat


Materials utilitzats:

Viatges i flors de Mercè Rodoreda. Petit diccionari. Targetes amb les paraules descobertes. Fitxes per crear els conte.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració del professorat i de l'alumnat.


Observacions:

Encara que el recorregut no presenta dificultats, es recomana portar un bon calçat i roba còmoda.