Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a Girona


Descripció breu:

Amb aquest itinerari es mostren els inicis de la ciutat de Girona, la seva transformació al llarg del temps i les seves possibilitats amb vista al futur, tot plegat per entendre que una ciutat és un element en moviment constant d'acord amb les necessitats de cada època. L'itinerari s'acompanya d'explicacions concretes sobre indrets, racons i edificis destacats de la història de Girona, que es poden contemplar al llarg del recorregut.


Lloc o equipament:

Els carrers de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2.30 h


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Entendre que l'estructura i la dinàmica de la ciutat són el resultat d'uns processos històrics. Conèixer la Girona actual i les perspectives de futur a partir de diferents moments històrics. Interpretar la ciutat i fer-ne una lectura amb diferents tipus de registres (plànols o fotografies). Relacionar els fets que es produeixen a la ciutat amb els fets de cada època. Conèixer, respectar i defensar el patrimoni.


Descripció de l'activitat:

L'itinerari ressegueix els carrers i indrets de la Girona antiga per conèixer la història de la ciutat i els esdeveniments que van portar a la seva creació, però també es parla de la Girona actual i de la Girona del futur, tot plegat per entendre que una ciutat és un element viu, que necessita transformar-se amb el pas del temps. L'itinerari està pensat per fer en tres nivells acadèmics diferents, d'acord amb l'edat i el curs dels assistents.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball i presentació en PowerPoint.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta de valoració que s'envia al professorat l'endemà mateix de l'activitat.


Observacions: