Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ripoll, vila mil·lenària


Descripció breu:

Visita guiada al centre de la vila de Ripoll tot fent un recorregut en el qual se n'identifiquen els edificis i els elements urbans més singulars i es reconeixen els elements arquitectònics que hi són presents. També es pot visitar la Farga Palau.


Lloc o equipament:

Vila de Ripoll i la Farga Palau (opcional)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Donar a conèixer la història de Ripoll, tot relacionant-la amb els fets històrics succeïts que han configurat l'estructura de la vila actual. Identificar els diferents estils arquitectònics presents en edificis i en altres elements urbans de la vila de Ripoll. Donar a conèixer els elements arquitectònics, alguns actualment inexistents, que formaven la vila.


Descripció de l'activitat:

Itinerari urbà per la vila de Ripoll recorrent-ne els carrers i places i identificant-ne els elements més singulars. Durant el recorregut es relacionen els edificis i elements urbans que formen la vila amb episodis de la història de Ripoll i s'identifiquen amb els diferents estils arquitectònics que hi són presents. Hi ha la possibilitat de visitar la Farga Palau.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Esquemes de la vila actual i medieval de Ripoll per facilitar les explicacions.


Mecanismes d'avaluació:

A partir del dossier de seguiment es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat no preveu la visita al monestir de Santa Maria de Ripoll. Si es visita la Farga Palau, s'ha d'afegir 1euro/alumne d'entrada.