Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Posa'm un nom


Descripció breu:

Activitat de descoberta en la qual, durant el recorregut pel jardí botànic, s'identifiquen plantes a partir de les característiques morfològiques, s'aprèn que tenen un nom científic i un nom comú, i diverses característiques, usos i curiositats. S'hi inclou una activitat manipulativa i un petit quadern de suport.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer les generalitats del món vegetal a través d'una selecció de plantes. 2. Aprendre les parts bàsiques de les plantes. 3. Identificar plantes a partir de l'observació directa. 4. Conèixer algunes aplicacions de les plantes a través de la manipulació (confecció d'una bossa d'olor). 5. Posar en valor el patrimoni natural i cultural. 6. Fomentar la curiositat envers el medi ambient.


Descripció de l'activitat:

Durant el recorregut pel jardí botànic, els alumnes descobreixen el nom científic i el nom comú d'una selecció de plantes, la procedència, els trets característics, les curiositats i els usos. En acabar el recorregut, es duu a terme una activitat manipulativa que consisteix a fer una bossa d'olor amb plantes aromàtiques descobertes al jardí, ideal per perfumar qualsevol ambient. S'hi inclou un petit quadern de suport per a cada alumne a fi d'afavorir la identificació de les plantes durant la visita i el treball posterior a l'aula.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, a l'inici de l'activitat es reparteix un quadern de suport a cada alumne/a. Aquest quadern conté les fitxes de les plantes que s'identificaran i s'observaran, i a les quals es posarà nom. És un recurs que facilita la identificació visual de les plantes durant el recorregut i afavoreix el treball posterior a l'aula, on es podran dur a terme les propostes educatives que conté el quadern al ritme que decideixi el docent.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí.