Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Consorci del Museu Memorial de l'Exili

Major, 43-47
Jonquera, la - Alt Empordà
Telèfon: 972556533
Fax: 972556534
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Maleta: Vides a l'exili


Descripció breu:

Quatre testimonis reals de l'exili de 1939 són els protagonistes de la maleta. Amb documentació de cada personatge i amb l'ajuda de pistes a tall d'orientació, caldrà establir hipòtesis sobre quina va ser la seva trajectòria vital. Amb aquestes vides es poden explicar la majoria de sortides i d'itineraris de moltes de les persones que van haver d'exiliar-se, i es dona una visió global del que va passar i dels fets històrics de la Guerra Civil espanyola, l'exili i la Segona Guerra Mundial fins a l'alliberament dels camps de concentració nazis.


Lloc o equipament:

Als centres educatius: el Museu a l'escola (Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Contextualitzar el període, els llocs i les principals causes i conseqüències de l'exili provocat per la Guerra Civil. Incorporar-hi les veus dels testimonis d'exiliats i exiliades. Oferir un recurs educatiu per analitzar un episodi determinant de la nostra història contemporània. Incorporar a la divulgació del període diferents recursos i mitjans (orals, audiovisuals, escrits i imatges). Promoure la reflexió crítica i la capacitat d'anàlisi dels alumnes. Potenciar la capacitat d'empatia vers les històries de les persones exiliades.


Descripció de l'activitat:

La maleta està dinamitzada per un educador/a del Museu de l'Exili que es desplaça al centre educatiu. Allà, amb l'ajuda dels objectes i la documentació de la maleta, es treballaran quatre personatges que van patir l'exili el 1939. Quatre testimonis reals són els protagonistes de la maleta: Miquel Serra , Frimari Burguès, Joan Cabratosa i Alexandre Blasi. Els alumnes, engrups cooperatius, han d'esbrinar quins fets van haver de viure aquests personatges i quina va ser la seva història final. Disposaran de documentació de cada personatge: objectes, mapes, cronologies, informació gràfica, llibres de família, passaports... Es tracta de resseguir-ne la vida, conèixer què els va passar i reflexionar sobre les seves històries i sobre com ens han arribat a nosaltres. La maleta consta que tres parts diferenciades: a. Reflexió prèvia sobre exili; b. Activitats de descoberta i investigació per part dels alumnes i de les reflexions conjuntes amb l'educador; c. Part final de posada en comú.


Materials utilitzats:

Ordinador, canó de projecció i connexió a Internet. Com a recurs utilitzat durant l'activitat, la web creada expressament per a l'activitat: https://videsalexili.webnode.es, on trobem elements interactius i informació sobre els personatges, cronologies i esquemes dels fets més importants que van succeir. Maleta amb objectes, alguns d'ells originals i altres reproduccions, documents i audiovisuals dels quatre personatges.


Mecanismes d'avaluació:

Treball últim de presentació oral als companys sobre la vida de cada personatge treballat. Enquestes de satisfacció que han d'omplir els professors i els alumnes.


Observacions:

Propostes de treball posterior i de complement a l'activitat: "Trepitja la història". Les rutes de l'exili que més es relacionen amb el tema treballat: Agullana, la Vajol, coll de Lli i les Illes. Camí de moltes persones exiliades i també de l'exili polític, del Govern de la Generalitat, del Govern basc, del Govern de la República i del tresor de la República. Argelers, la platja que fou camp de refugiats, i la maternitat d'Elna, una espurna d'esperança enmig del desconsol.