Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix els secrets de Santa Clotilde


Descripció breu:

Afrodita, Atenea, Posidó, etc., de què et sonen aquests noms? Als jardins trobarem mites, històries amagades darrere les plantes, sumptuoses escultures d'aire clàssic, etc. Descobrirem que la mitologia la tenim més a prop nostre del que ens pensem.


Lloc o equipament:

Jardins de Santa Clotilde


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Comprendre l'objectiu del mite de transmetre valors. Apropar-se al món de la mitologia reflectit en els elements que ens ofereixen els jardins. Comprendre l'estreta relació que hi ha entre la natura i la mitologia grecoromana. Apropar-se a la literatura mitològica i de llegendes. Comparar mites antics i actuals. Valorar el llegat artístic i cultural dels nostres avantpassats. Elaborar els treballs i exercicis tenint en compte les pautes que s'han donat prèviament. Treure'n conclusions generals raonades a partir de la informació que s'ha rebut i s'ha desenvolupat.


Descripció de l'activitat:

A través de la mitologia de l'antiguitat clàssica, conèixer alguns dels seus mites. Veure de quina manera els mites perviuen encara en la societat. Respectar el patrimoni del present i del passat. Respectar el medi ambient. Observació directa del paisatge i interrelacionar-lo amb la mitologia clàssica.


Materials utilitzats:

Dossier del professorat, fitxes per a l'alumnat, attrezzo, material de papereria divers.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració de l'actitud de l'alumnat. Valoració del treball en grup. Valoració de la capacitat deductiva i relacional de l'alumnat. Valoració de la participació de l'alumnat.


Observacions: