Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

AECT País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

La Verneda, Allée des Cerisiers, 66230 Prats de Molló (França) / +33468839949
Molló - Ripollès
Telèfon: 000000000
Fax: 000000000
info@vcatalanes.com
www.vcatalanes.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Carlines i espantabruixes a Molló


Descripció breu:

La visita pel poble de Molló permetrà descobrir l'arquitectura de muntanya. Se n'identificaran les característiques típiques (adaptació al medi i adequació a l'activitat laboral i condicions climàtiques) i es parlarà dels elements de protecció de la llar, de símbols de devoció popular i d'altres detalls de la vida en l'àmbit rural. Els alumnes podran identificar i treballar els elements característics d'aquesta tipologia arquitectònica amb el suport d'una fitxa pedagògica.


Lloc o equipament:

Molló (Ripollès).


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir la història de la vila de Molló. 2. Treballar el llenguatge arquitectònic i el vocabulari local. 3. Identificar els diferents elements tradicionals de protecció de la llar i conèixer-ne els usos.


Descripció de l'activitat:

La visita pel poble de Molló permetrà descobrir l'arquitectura de muntanya. Se n'identificaran les característiques típiques i es parlarà dels elements de protecció de la llar, de símbols de devoció popular i d'altres detalls en l'àmbit rural. Els alumnes podran distingir-los i treballar-los amb el suport d'una fitxa pedagògica.


Materials utilitzats:

Fitxa educativa, llapis, goma, llapis de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Adequació de l'activitat al currículum escolar. Satisfacció del professorat.


Observacions:

Algunes competències bàsiques que es treballen són les següents: comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l'han configurat; analitzar críticament l'entorn (natural, científic i tecnològic, social, polític i cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva; valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l'apropiïn.