Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

El vitraller de la catedral. Un ofici medieval


Descripció breu:

Farem una visita combinada al Museu d'Art i a la catedral de Girona per aprofundir en la tècnica del vitrall i en l'ofici de vitraller. Al Museu d'Art els alumnes visitaran l'exposició "La llum de la catedral", en què podran veure diversos fragments de vitralls gòtics i una taula de vitraller, única al món. A la catedral observaran els vitralls en la ubicació original i, de nou al museu, podran experimentar en un taller de vitralls.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona i catedral de Girona


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir el procés d'execució d'un vitrall i el seu significat simbòlic a l'època medieval. Estimular les habilitats d'observació a partir de l'anàlisi del vitrall i la deducció de l'ús d'aquest objecte. Experimentar vivencialment els espais de l'arquitectura gòtica i sensibilitzar en la valoració del patrimoni cultural. Fomentar la imaginació i la creativitat.


Descripció de l'activitat:

Farem una visita combinada al Museu d'Art i a la catedral de Girona per aprofundir en la tècnica del vitrall i en l'ofici de vitraller. Al Museu d'Art els alumnes visitaran l'exposició "La llum de la catedral", en la qual podran veure diversos fragments de vitralls gòtics i una taula de vitraller, única al món. A la catedral observaran els vitralls en la ubicació original i, de nou al museu, podran experimentar en un taller de vitralls.


Materials utilitzats:

Paper de cel·lofana de colors diversos, plantilles amb formes de vitralls, cola, cinta adhesiva, tisores, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:

Els docents poden recollir els treballs elaborats dies després de l'activitat, avisant prèviament de la recollida al Servei de Reserves del museu.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088