Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Taller de cistelleria


Descripció breu:

Taller experimental orientat a descobrir la cistelleria. En aquesta activitat els alumnes s'aproparan a una de les activitats artesanes més comunes en el món ibèric, i en posaran en pràctica el procés de manufactura fent un cistell. A més, coneixeran les diferents fibres naturals que s'utilitzaven en l'elaboració de cistells.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

3.6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.1 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Valorar els béns que componen el patrimoni cultural d'una comunitat i comprendre la importància de conservar-los. Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre patrimoni històric. Valorar l'aprofitament dels recursos naturals com un dels principis comuns en totes les societats antigues. Aprendre que la cistelleria és una de les activitats més antigues que ha desenvolupat l'home.


Descripció de l'activitat:

Taller experimental orientat a descobrir la cistelleria. En aquesta activitat els alumnes s'apropen a una de les activitats artesanes més comunes en el món ibèric, i en posen en pràctica el procés de manufactura fent un cistell. A més, coneixeran les diferents fibres naturals que s'utilitzaven en l'elaboració de cistells.


Materials utilitzats:

En aquest taller s'utilitzen fibres naturals per elaborar el cistell. Com a suport de l'explicació es mostren als alumnes diversos tipus de fibres i productes de cistelleria. Aquesta activitat disposa de fitxes específiques de treball posterior per als grups que en sol·licitin.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup omplen el formulari on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.