Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Consorci del Museu Memorial de l'Exili

Major, 43-47
Jonquera, la - Alt Empordà
Telèfon: 972556533
Fax: 972556534
info@museuexili.cat
www.museuexili.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Noticies de l'exili


Descripció breu:

Organitzada com a treball en grup, consta d'una visita al museu i d'un taller a l'aula. Els estudiants treballaran com a reporters i experts en periodisme d'investigació, endinsant-se en el món de la memòria col·lectiva i individual mitjançant les tècniques pròpies de la història oral, en la recollida d'informació i en el tractament i la comunicació d'acord amb els mitjans televisius. Una proposta que busca treballar uns continguts altament educatius d'una manera pedagògica i creativa.


Lloc o equipament:

Museu Memorial de l'Exili, MUME (la Jonquera)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

Mig dia


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Rebre una visió àmplia, i alhora pautada, de la complexitat del fet històric de la Guerra Civil espanyola i el consegüent exili que va originar. El mitjà utilitzat com a fil conductor és el material gràfic i sonor que constitueix l'exposició permanent del museu. Fomentar el pensament i la capacitat d'explicació de les idees pròpies al grup, així com respectar-les.


Descripció de l'activitat:

Organitzada com a treball en grup, consta d'una visita al Museu i d'un taller a l'aula pedagògica. Els estudiants treballaran al llarg d'un matí, de manera participativa i lúdica, com a reporters i experts en periodisme d'investigació, endinsant-se en el món de la memòria col·lectiva i individual mitjançant les tècniques pròpies de la història oral, en la recollida d'informació d'altres fonts documentals i en el tractament i la comunicació d'acord amb els mitjans televisius. Una proposta que busca treballar uns continguts altament educatius i fer-ho d'una manera pedagògica i creativa. La tasca encomanada al grup és la realització d'un noticiari a partir de documents escrits i audiovisuals que resumeixi les seves investigacions i en comuniqui els resultats.


Materials utilitzats:

Per als continguts: fragments d'entrevistes a testimonis de l'exili en format digital a l'ordinador. Tres fragments d'un minut que responen a criteris de claredat en l'oratòria, no excessivament impactants emocionalment. Fotografies i postals. Cartes, poemes i textos referents a l'exili d'autors coneguts. Per als procediments: ordinador amb programa de visionament i edició d'imatge.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes de satisfacció que han d'omplir els professors.


Observacions: