Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Art de Girona

Pujada de la Catedral, 12
Girona - Gironès
Telèfon: 972203834
Fax: 972203834
cclusellas@gencat.cat
www.museuart.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Romànic i gòtic per a desencantats


Descripció breu:

Al Museu d'Art observarem les obres més significatives de la seva col·lecció d'art romànic i gòtic i aprendrem a identificar les característiques d'aquests estils artístics pel que fa a la pintura, l'escultura i l'arquitectura. També aprendrem a desxifrar els enigmes de les obres i els seus significats a través de la iconografia. Després, a la catedral de Girona observarem in situ les característiques de l'arquitectura gòtica, sabrem com es construïa una catedral i comentarem el Tapís de la creació, una joia del romànic.


Lloc o equipament:

Museu d'Art de Girona i catedral de Girona.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

3.3 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.99 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer i diferenciar els trets definidors de l'art romànic i gòtic. 2. Acostar-nos al context històric i cultural de la Catalunya medieval. 3. Observar l'evolució de la catedral de Girona i el procés constructiu d'una catedral gòtica. 4. Aprendre a valorar el patrimoni cultural.


Descripció de l'activitat:

Aquesta activitat consisteix en una visita guiada i participativa a les col·leccions d'art romànic i gòtic del Museu d'Art, on ens fixarem en les obres més significatives d'aquest període, úniques en la història de l'art català. Per mitjà de tècniques com les visual thinking strategies (VTS), seran els alumnes els qui arribaran a les conclusions que els suggereixi l'observació atenta de les obres d'art. Així, s'exploraran conceptes com el feudalisme, la iconografia, els gremis i ciutats, i les principals característiques estilístiques de l'art de l'edat mitjana. Tot seguit s'entra a la catedral de Girona, on s'acosta l'alumnat a l'arquitectura romànica i gòtica mitjançant l'observació i l'experimentació de l'espai. Es visita la nau única més ampla del món, el claustre romànic i el Museu del Tresor de la Catedral, on aplicaran tot el que han après al Museu per desengranar i desxifrar el magnífic Tapís de la creació.


Materials utilitzats:

Dossier per al professorat, reproducció d'obres del Museu i material de suport a l'activitat.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes per als docents i per als educadors.


Observacions:

Aquesta activitat inclou l'entrada a la catedral de Girona.