Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Ripoll

pl Ajuntament,3
Ripoll - Ripollès
Telèfon: 972703144
Fax:
museuetnografic@ajripoll.cat
www.museuderipoll.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Fes de monjo copista


Descripció breu:

L'Scriptorium de Ripoll és una exposició permanent que, de manera interactiva i didàctica, ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la importància que el monestir de Santa Maria de Ripoll va tenir al llarg dels segles X-XII en la producció i la còpia de manuscrits, que van esdevenir dels més importants d'Europa. El visitant, adult o petit, aprendrà com es fabrica un pergamí, com s'aconsegueix que una ploma d'oca escrigui, com es relligava un còdex medieval, i el més important de tot és que un cop acabada la visita podrà fer ell mateix de monjo copista, posant en pràctica el que ha après a l'exposició.


Lloc o equipament:

Exposició permanent de l'Scriptorium


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 hores


Preu/alumne original:

2.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.75 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Identificar els trets bàsics de la societat medieval, principalment de l'estament religiós i de la seva funció cultural. Reconèixer les relacions que hi havia en l'època medieval entre les diferents cultures (cristiana, musulmana i jueva) a través del cas concret de l'escriptori del monestir de Ripoll. Poder aplicar nocions històriques de canvi i continuïtat en la cultura europea. Identificar els trets bàsics del procés de formació dels comtats catalans a través de la figura de Guifré el Pelós i del monestir de Santa Maria de Ripoll.


Descripció de l'activitat:

La visita a l'exposició de l'Scriptorium de Ripoll està pensada com una activitat didàctica destinada a complementar l'estudi de l'època medieval des d'una perspectiva històrica i com a llegat d'un patrimoni cultural passat i identitari, propi de la nostra cultura. El coneixement de l'època medieval es fa des de diferents àmbits d'estudi: la seva organització política, els diferents estaments de la societat medieval, el seu art... En aquest sentit l'Scriptorium aprofundeix en la importància de la religió en l'època medieval, en la conservació i el valor que es donava a la cultura i en el valor artístic dels primers llibres de la història, els còdexs medievals fets als escriptoris dels monestirs. La visita es complementa amb un taller en què els alumnes es converteixen en monjos i monges, i per tant han de treballar amb les mateixes eines que utilitzaven els monjos a l'època medieval. Es tracta d'un taller d'escriptura en el qual cada alumne té, per escriure, una ploma d'oca, una canya, una ploma metàl·lica, una mica de tinta, un model de lletra carolina i un de lletra gòtica.


Materials utilitzats:

Material d'un taller d'escriptura: una ploma d'oca, una canya, una ploma metàl·lica, una mica de tinta, un model de lletra carolina i un de lletra gòtica.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per als professors i els alumnes participants.


Observacions: