Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Posa'm un nom


Descripció breu:

Activitat de descoberta en la qual es treballa la raó per la qual les plantes tenen un nom i la diferència entre el nom científic i el nom comú. A partir d'un recorregut pel jardí, descobrirem els noms especials que tenen les plantes. Cada alumne/a treballarà amb un quadern d'activitats individual que, una vegada finalitzada l'activitat, es podrà endur a l'escola.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1 hora i trenta minuts.


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer el nom d'una sèrie de plantes a partir d'unes explicacions bàsiques de botànica; 2. Promoure el bon comportament; 3. Aprendre a escoltar les explicacions del/de la guia i a parar-hi atenció; 4. Fer intervencions en veu alta i escoltar els altres; 5.Respectar l'entorn natural que ens envolta.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consisteix en una passejada dels alumnes pel jardí botànic, acompanyats d'un/a guia. Se segueix un recorregut durant el qual es donen uns coneixements de botànica bàsics que han de servir perquè l'alumne/a identifiqui i posi nom a una sèrie de plantes que trobarem dins del jardí botànic. Al llarg del recorregut, cada alumne/a anirà omplint les fitxes d'observació botànica seguint les instruccions del/de la guia. Quan s'acabi l'activitat, cada alumne/a es quedarà amb el seu quadern, que contindrà les fitxes de totes les plantes que s'han observat i treballat durant la visita.


Materials utilitzats:

Com a recurs pedagògic, a l'inici de l'activitat es repartirà un quadern a cada alumne/a. Aquest quadern ha estat especialment dissenyat per realitzar l'activitat i conté les fitxes de les plantes que s'identificaran, observaran i a les quals es posarà nom.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, s'entregarà un qüestionari al professor/a acompanyant perquè avaluï l'activitat realitzada quant a contingut, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i aptituds de la persona que fa de guia.


Observacions: