Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

VOCONTIS Arqueologia i Cultura

Rambla de Recolons, 37
Caldes de Malavella - Selva
Telèfon: 675411601
Fax:

www.vocontis.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Artesans romans. Elaboració de policromies


Descripció breu:

Iniciarem l'activitat al nostre centre amb una petita exposició en què descobrirem com els romans pintaven les estàtues i les parets de les seves estances. Seguidament, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, decorant el bust d'un romà o una romana.


Lloc o equipament:

Centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, al c/ Termes Romanes, 23, de Caldes de Malavella.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores, aproximadament.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. D'una manera pràctica, acostar l'arqueologia als nens i nenes i fer-los partícips del coneixement que en tenim. 2. Conèixer els aspectes bàsics de la cultura romana i fomentar l'interès per descobrir els atributs i les qualitats integrades en els objectes: les dimensions, la forma, la textura o el color. 3. Complementar la comprensió dels continguts treballats a l'aula i fomentar el treball en equip, el respecte envers el company, l'empatia, la paciència, i prendre consciència de la necessitat de conservar i respectar el patrimoni cultural i arqueològic.


Descripció de l'activitat:

Al centre de formació de VOCONTIS Serveis Culturals, es farà una introducció que parlarà dels aspectes bàsics de la cultura romana. Per mitjà d'un projector, es mostraran imatges representatives de com els romans pintaven les estàtues i les parets de les seves estances i quins colors feien servir. Seguidament, amb la supervisió constant de l'arqueòleg, es posarà en pràctica tot el coneixement adquirit en la sessió teòrica, decorant el bust d'un romà o una romana i transformant-lo en un imant per poder-lo enganxar a qualsevol superfície metàl·lica.


Materials utilitzats:

Projector d'imatges, goma EVA, imatges de policromies i frescos romans sobre paper plastificat, relleu romà i romana, pintures al tremp, pinzells, aigua, cola blanca, recipients.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat, tots els responsables del grup avaluaran els aspectes generals de l'activitat a través d'una enquesta.


Observacions:

Caldrà que els alumnes portin roba que es pugui tacar o la bata escolar. És necessari transport per arribar al lloc on es desenvolupi l'activitat.