Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ruta Josep Pla a Cap Roig


Descripció breu:

La Ruta Josep Pla a Cap Roig és una passejada literària a l'interior dels jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Les parades i les lectures permeten conèixer la història del matrimoni Woevodsky-Webster, creadors del castell i els jardins, i alhora gaudir de les vistes extraordinàries que ofereix Cap Roig. Josep Pla descriu tant el paisatge com la feina i la història dels personatges, que va conèixer bé. A través dels seus textos també entendrem com compartien la sensibilitat per la conservació del paisatge els tres protagonistes de la Ruta.


Lloc o equipament:

Jardins de Cap Roig.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores.


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Aproximar l'alumnat a la biografia de Josep Pla relacionada amb Calella; 2. Aproximar l'alumnat a l'obra de Josep Pla a partir dels textos que descriuen els indrets que configuren la ruta; 3. Incentivar la lectura en general i la de l'obra de Josep Pla en particular.


Descripció de l'activitat:

La Ruta Josep Pla a Cap Roig és una passejada literària a l'interior dels jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell. Les parades i les lectures corresponents permeten conèixer la història del matrimoni Woevodsky-Webster, creadors del castell i els jardins, i alhora gaudir de les vistes extraordinàries que ofereix Cap Roig. Josep Pla descriu tant el paisatge com la feina i la història dels personatges, que va conèixer bé. A través dels seus textos també entendrem com compartien la sensibilitat per la conservació del paisatge els tres protagonistes de la Ruta: Josep Pla, Nicolai Woevodsky i Dorothy Webster.


Materials utilitzats:

Carpeta «Ruta Josep Pla: fitxes corresponents a Cap Roig, i fotografies biogràfiques i de paisatge.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment l'equip del servei educatiu de la Fundació Josep Pla valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes.


Observacions: