Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Cultivant Igualtat

C/ Santa Clara, 40 2n C
Girona - Gironès
Telèfon: 607602831
Fax:

www.cambiaelcuento.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Figures ocultes, la història invisible


Descripció breu:

Som conscients de l'absència de dones en la història? Elles també n'han format part malgrat que hagin quedat ocultes. Per avançar cap a una societat més justa, hem de conèixer el passat amb una mirada nova que recuperi el que van fer i aportar les dones. Per fer-ho, hem seguit la petja de diverses figures que van viure a Catalunya. A través d'un joc de pistes, ens endinsarem en diferents fets històrics, hi posarem una mirada de gènere, i així podrem ajudar-les a sortir de l'ombra per reescriure el nostre passat més proper.


Lloc o equipament:

Centres de primària i de secundària.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 h 30 min.


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Introduir la perspectiva de gènere en l'estudi de la història en els recursos educatius. 2. Recuperar dones i professions dels segles XIV i XV. 3. Visibilitzar referents femenines en la història. 4. Recuperar la genealogia femenina relacionada amb l'àmbit laboral. 5. Qüestionar estereotips de gènere i la visió androcèntrica des de la coeducació en la història medieval. 6. Recuperar i difondre els noms i les aportacions de diverses dones en diferents ocupacions. 7. Divulgar-ne la figura i les aportacions.


Descripció de l'activitat:

A partir d'un joc de pistes ambientat en l'època medieval, l'activitat visibilitza la figura de sis dones emprenedores que han quedat ocultes en la història, dones que trencaren motlles, que s'arriscaren, però que malauradament van ser silenciades i no apareixen en els llibres de text escolars. Aquest material didàctic vol donar a conèixer la història als centres educatius, així com treballar temes que dones i homes han viscut de forma molt desigual en el temps: el món laboral, la moda, els viatges o l'alimentació. Les classes es dividiran en dos grups per treballar les figures, i al final de la sessió es posaran en comú els resultats.


Materials utilitzats:

Per fer l'activitat es necessita el llibre - joc de pistes elaborat per l'equip de formació en suport digital o en paper, un per a cada grup (un total de 2 grups) amb les 6 figures: una sedera, una mercadera, una carnissera, una prestamista, una sastressa i una apotecària.


Mecanismes d'avaluació:

Per tal de dur a terme l'avaluació i el seguiment de l'activitat desenvolupada a cada centre educatiu, s'establiran diferents indicadors quantitatius i qualitatius, com ara nombre d'escoles que sol·liciten l'activitat, nombre d'infants que hi participen, nombre de dones sobre les quals es treballa, nombre de fets històrics coneguts amb perspectiva de gènere.


Observacions:

Tot i ser plantejada principalment per a primària i secundària, l'activitat es pot adaptar a grups de batxillerat i, fins i tot, d'adults.