Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Visita guiada al Museu de la Garrotxa


Descripció breu:

Com és el nostre passat? El Museu presenta l'evolució històrica de la comarca entre finals del segle XVIII i mitjan segle XX. Què és l'art? Recorrerem les sales d'exposició permanent del Museu de la Garrotxa per apreciar els valors estètics de les obres d'art i fruir-ne. Formen la part més important de la col·lecció els quadres de l'escola d'Olot i d'artistes forans com Ramon Casas. També hi trobem escultors com Josep Clarà i Miquel Blay, i una important col·lecció de cartells modernistes.


Lloc o equipament:

Museu Comarcal de la Garrotxa.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora.


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Conèixer el patrimoni cultural i artístic de la comarca de la Garrotxa. 2. Ser crítics: provocar i establir diàlegs de descoberta de l'art i el pensament. 3. Descobrir l'obra de l'Escola Paisatgística d'Olot (sobretot de Joaquim Vayreda, Marià Vayreda, i Josep Berga i Boix). 4. Descobrir els escultors de la Garrotxa (Josep Clarà, Miquel Blay, Leonci Quera...). 5. Descobrir al Museu el moviment del modernisme a Olot a partir de les obres de Casas, Brull, Nonell i Mir. 6. Descobrir l'excepcional col·lecció de cartells modernistes dels Cigarrillos París.


Descripció de l'activitat:

Descoberta del Museu des dels oficis tradicionals de la comarca fins a l'art i la cultura entre finals del segle XVIII i mitjan segle XX: les sales d'exposició permanent del Museu presenten l'evolució història de la comarca a través d'activitats característiques com la indústria tèxtil, l'aprofitament del bosc, els tallers de sants... El gruix fonamental, però, el formen les obres de la famosa Escola Paisatgística d'Olot (sobretot Joaquim Vayreda, Marià Vayreda, i Josep Berga i Boix), a més d'extraordinaris escultors com Josep Clarà, Miquel Blay i Leonci Quera, i el cèlebre quadre de Ramon Casas La càrrega. Descobrirem al Museu el moviment del modernisme a Olot a partir de les obres de Casas, Brull, Nonell i Mir, i l'excepcional col·lecció de cartells modernistes dels Cigarrillos París. Per comprendre l'art haurem de traslladar-nos al context sociocultural del moment, en el pensament i la cultura.


Materials utilitzats:

Material didàctic.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions:

Ràtio de 20-25 alumnes per educador/a. Personalitzarem cada visita d'acord amb el centre. L'itinerari previst per les sales i les obres del Museu permet introduir els conceptes de manera esglaonada. La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes i als continguts que volem donar-los. Competències: lingüístiques i audiovisuals; artístiques i culturals; d'aprendre a aprendre; d'autonomia i iniciativa personal; socials i de ciutadana.