Diputació de Girona

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Cinema

C/Séquia, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972412777
Fax:
educacio@museudelcinema.cat
www.museudelcinema.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Sol·licitud de l'activitat

Títol:

Dones visibles al món del cinema


Descripció breu:

Al llarg de la història són moltes les dones que han contribuït a desenvolupar el setè art amb les seves obres i la seva pràctica cinematogràfica. Parlarem de dones desconegudes pel gran públic que van ser directores, pioneres en l'ús del llenguatge, actrius, muntadores i guionistes. La visita combina les explicacions i interrelacions dels educadors i educadores amb l'experimentació, l'observació d'audiovisuals i la manipulació d'interactius, que fan de la visita una experiència dinàmica i participativa.


Lloc o equipament:

Museu del Cinema


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: No

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1.30 minuts


Preu/alumne original:

4.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Posar en valor el paper de la dona en la història del cinema. Descobrir el paper de les dones i els noms de les que han influït en l'evolució d'aquest art. Comparar la presència històrica d'homes i dones en l'audiovisual. Mostrar una actitud crítica i raonada sobre el gènere en la història transmesa. Valorar el patrimoni històric que ens ha permès arribar a la nostra l'actualitat.


Descripció de l'activitat:

Posem en valor les aportacions de les dones en l'àmbit creatiu i del llenguatge audiovisual dins la història dels espectacles audiovisuals i els primers anys del cinema. Recorregut per l'exposició permanent del Museu amb una mirada crítica que fa visible la figura de les dones dins la història dels espectacles visuals, des del teatre d'ombres fins al desenvolupament del cinema. Una visita guiada temàtica que recorre el Museu centrant-se en aspectes socials i en les dones que participaren en l'evolució dels espectacles cinematogràfics, el cinema dels primers temps. També es contextualitza el paper de la dona en el cinema de l'actualitat. S'utilitza una metodologia sobretot de raonament a través dels plantejaments que farà l'educadora al llarg del recorregut, complementat amb la instrucció i l'experimentació pròpies del recorregut al Museu. L'activitat es podrà complementar a l'aula amb el material per treballar-hi posteriorment i vincular-hi el paper de la dona en el cinema.


Materials utilitzats:

L'exposició permanent del Museu amb els interactius i audiovisuals regulars. Audiovisuals específics per a aquesta visita amb fragments de films en què les dones tenen un paper destacat o en què han participat. Fotografies i material complementari a la visita per conèixer personatges o situacions socials vinculades al discurs que es transmet.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al responsable del grup, en què podrà avaluar directament la tasca de l'educador/a, els recursos utilitzats, el grau de satisfacció i l'assoliment dels objectius de l'activitat. - Enquestes als alumnes, en què podran avaluar el grau de satisfacció de l'activitat, la tasca de l'educador/a i el nivell d'assoliment de continguts i la voluntat de descobrir el contingut més enllà de l'activitat al Museu. - Valoració de l'activitat per part de l'educador/a per saber com ha anat i possibles necessitats.


Observacions:

Les activitats es poden adaptar als coneixements previs de cada grup.


Diputació de Girona | Programes Pedagògics i Divulgatius de la Diputació de Girona | pujada de Sant Martí, 4-5 | 17004 Girona | Tel. 972 185 000 | Fax 972 208 088