Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Privada Carl Faust

Passeig de Carles Faust, 9
Blanes - Selva
Telèfon: 972330826
Fax: 972330826
marimurtra.divulgacio@gmail.com
www.marimurtra.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Marimurtra diversa


Descripció breu:

Activitat de descoberta adaptada a alumnes amb diversitat funcional quant a contingut i recorregut, en la qual es fomenta l'observació de l'entorn natural i s'expliquen generalitats de les plantes.


Lloc o equipament:

Jardí botànic Marimurtra.


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora i 30 minuts.


Preu/alumne original:

8.1 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Donar a conèixer les plantes com a éssers vius. 2. Observar, viure i veure en directe el món natural. 3. Promoure la curiositat i la relació dels alumnes amb la natura. 4. Promoure la curiositat pel món que ens envolta a partir de l'observació directa. 5. Realitzar una activitat manipulativa complementària (plantar, confeccionar una bossa d'olor...) sempre que sigui possible. 6. Posar en valor el patrimoni natural i cultural. 7. Fomentar la curiositat envers el medi ambient.


Descripció de l'activitat:

Visita adaptada a grups d'alumnes amb diversitat funcional. Es tracta d'un recorregut pel jardí botànic durant el qual, a partir de l'observació de les plantes, s'expliquen generalitats del món vegetal. Es dona l'opció de fer una petita activitat manipulativa al final de la visita (plantar una planta).


Materials utilitzats:

Es facilitaran mapes del jardí de mida gran per utilitzar-los durant el recorregut i fomentar l'autonomia dels alumnes.


Mecanismes d'avaluació:

En finalitzar l'activitat, es facilita al professor/a acompanyant una enquesta en línia perquè avaluï l'activitat realitzada quant a continguts, dinàmica, qualitat dels recursos pedagògics i grau de satisfacció de la visita.


Observacions:

Les activitats comencen a les 10 o a les 12 h. En tots dos casos cal arribar al jardí 30 minuts abans. Durant aquest temps es pot esmorzar a la zona d'esbarjo i utilitzar els lavabos de l'interior del jardí.