Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu del Suro de Catalunya

Placeta del Museu del Suro, s/n
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972307825
Fax: 972307825
servei.educatiu@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

SuroLab: activistes ODS. Consum i producció responsables


Descripció breu:

La cultura és un motor per a la transformació social. SuroLab presenta un espai per dotar els alumnes de metodologies i recursos per crear projectes d'alt valor i generar un impacte positiu en la lluita contra el canvi climàtic. Partint dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030) que han marcat les Nacions Unides per fer front a la situació d'emergència climàtica, aquesta activitat té com a eix vertebrador la necessitat de generar sistemes d'economia circular sostenibles prenent com a exemple el cas de la indústria surera.


Lloc o equipament:

Museu del Suro de Catalunya - Palafrugell.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

2 h 30 min.


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Treballar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS 2030) que han marcat les Nacions Unides per enfrontar-se a la situació d'emergència climàtica. En particular, l'eix vertebrador de l'ODS número 12 per fer front a la degradació mediambiental a què s'ha sotmès el planeta a causa de la sobreexplotació de recursos, el consum i la producció a gran escala. 2. Generar consciència pel consum sostenible. 3. Desenvolupar projectes de producció sostenible prenent la indústria surera com un model de canvi i economia circular i sostenible.


Descripció de l'activitat:

Recorregut dinamitzat a les sales renovades de la planta baixa del Museu del Suro de Catalunya, on es treballaran qüestions com l'economia circular i els models sostenibles de producció, prenent com a exemple els casos d'èxit de la indústria surera. A partir de la creació d'equips cooperatius i d'identificació dels reptes, es crearan mapes d'empatia i es definiran els elements d'acció per finalment arribar a l'etapa de creació, presentació del projecte i conclusions. Els treballs cooperatius finals es penjaran a l'aula virtual del web del Museu del Suro de Catalunya i se'n farà difusió a través de les xarxes socials. Competències que es treballen: conviure i habitar el món social; ciutadana; artística i cultural, i d'autonomia i iniciativa personal. Metodologia: learning by doing, design thinking, (ed)hackaton.


Materials utilitzats:

Material de Manual Thinking (etiquetes de colors -negre, vermell, verd i blau- i mapes), i dossier de treball que inclourà les fitxes o xerrades (talks), les quals guiaran l'activitat i serviran com a base per poder desenvolupar el projecte. Utillatge: bolígrafs, llapis, retoladors, cola, tisores, etc. Material de construcció: LEGO, impressora 3D, suro, cartó ploma, etc. Material electrònic de suport: tauletes, ordinadors portàtils, telèfon mòbil, etc.


Mecanismes d'avaluació:

Les docents, les educadores i els participants fan una valoració final.


Observacions:

L'activitat pot tenir el format d'un projecte de llarga durada amb els centres educatius interessats en la programació de diverses activitats complementàries abans de la visita al Museu i després.