Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Girona

Plaça del Vi, 1
Girona - Gironès
Telèfon: 972221866
Fax: 972010244
caseta@ajgirona.cat
www.girona.cat/caseta
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La vall de Sant Daniel


Descripció breu:

Anomenada antigament "vall Ombrosa", "vall Tenebrosa" o "vall Profunda" per la densa vegetació i l'enfonsament respecte dels turons que l'envolten, la vall de Sant Daniel, a més d'estar carregada d'història amb noms com el de la comtessa Ermessenda, és un indret molt adequat per observar diferents espècies vegetals (alzina, roure, suro, pi, vern, auró negre i auró blanc), animals (invertebrats aquàtics, peixos, amfibis) i conèixer les fonts d'en Pericot, d'en Fita, dels Lleons, del Ferro i del Bisbe.


Lloc o equipament:

La vall de Sant Daniel


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2h 30m


Preu/alumne original:

7.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir aquest espai natural situat ben a prop de la ciutat. Conèixer la història, els elements, la vegetació i la fauna de la vall de Sant Daniel. Fomentar l'interès i el respecte envers els espais verds de la ciutat i valorar-los com a riquesa i patrimoni col·lectiu.


Descripció de l'activitat:

És un itinerari per la vall de Sant Daniel per conèixer-ne alguns dels elements més representatius: les fonts, les masies, els arbres, els camins, les rieres i la història. A més de recórrer a fons aquest espai tranquil tan proper a la ciutat, l'activitat permet observar-ne els trets geològics més destacats, la vegetació i la fauna.


Materials utilitzats:

Material didàctic: fitxes de treball i el llibret "La vall de Sant Daniel", de la col·lecció "Girona itineraris".


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta al professorat enviada per correu electrònic l'endemà de l'activitat.


Observacions: