Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Ajuntament de Banyoles)

Plaça de la Font, 11
Banyoles - Pla de l'Estany
Telèfon: 972572361
Fax: 972575961
comunicaciomuseus@ajbanyoles.org
www.museusdebanyoles.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Avantpassats neandertals


Descripció breu:

A través del joc es coneixerà l'evolució dels homínids, des dels més antics fins a l'home actual. Descobrirem com eren i com vivien els neandertals durant el Paleolític i descobrirem la història de la mandíbula de Banyoles, una de les més importants de casa nostra.


Lloc o equipament:

Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir i incentivar la curiositat i el respecte per les restes arqueològiques. Situar les etapes prehistòriques i l'hominització. Descobrir el museu com un espai educatiu a l'abast de tothom. Reconèixer els trets físics i les tecnologies dels diferents homínids. Explicació de la mandíbula de Banyoles.


Descripció de l'activitat:

Visita a les sales prehistòriques del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i descoberta de les col·leccions d'indústria prehistòrica dels jaciments arqueològics de la zona. Aquesta activitat està pensada per parlar de l'evolució humana i conèixer els trets característics i les diferències entre els homínids. A través de l'observació d'eines i objectes específics de cada homínid, els nens descobriran els canvis que es van anar succeint en l'evolució humana durant el Paleolític. Mitjançant dinàmiques i jocs, coneixeran com eren, quines eines fabricaven i com vivien els "Homo nenanderthalensis" i els "Homo sapiens". A continuació, descobriran la història d'una de les restes neandertals més importants de la regió: la mandíbula neandertal de Banyoles.


Materials utilitzats:

Fitxes de treball. Imatges de reproduccions de neandertals i d'altres homínids. Reproduccions de diferents eines prehistòriques. Material per encendre foc. Joc de l'evolució dels homínids.


Mecanismes d'avaluació:

Al final es dedicarà un temps de conclusions per consolidar els aprenentatges. En acabar es lliurarà el full d'avaluació als mestres i a l'equip d'educadors. Es dissenyaran fulls d'avaluació que vagin més enllà del funcionament i se centraran en els aprenentatges adquirits pels alumnes. Serà, doncs, una avaluació qualitativa i quantitativa. Finalment, caldrà recollir també l'opinió dels alumnes, ja que la seva experiència qualitativa, juntament amb la dels professors, serà determinant.


Observacions:

Aquesta activitat es pot combinar amb la visita a les altres sales del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.