Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Ora et labora


Descripció breu:

Visita al monestir (de Santa Maria o de Sant Joan) per descobrir-ne la història i la importància artística a l'edat mitjana. A continuació es fa un taller de pintura al tremp amb diferents pigments, tal com es feia a l'edat mitjana.


Lloc o equipament:

Centre d'Interpretació, i monestir de Santa Maria de Ripoll i sala taller, o monestir de Sant Joan de les Abadesses i sala taller.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

8 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

5.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir la història dels monestirs medievals, així com la gran importància cultural i artística que van tenir. 2. Utilitzar una tècnica de pintura amb pigments pròpia de l'època medieval.


Descripció de l'activitat:

Visita al monestir (de Santa Maria o de Sant Joan) per descobrir-ne la història i la importància artística a l'edat mitjana. A continuació es fa un taller de pintura al tremp amb diferents pigments, tal com es feia a l'edat mitjana.


Materials utilitzats:

Material del taller (suport per pintar, pigments, pinzells, aglutinant, etc.). Dibuixos i esquemes per tal de facilitar la comprensió de les explicacions.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa dels alumnes i del treball al taller es podrà valorar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

El preu no inclou les entrades al monestir. En el cas de Ripoll, és de 2,50 euros per alumne, i en el de Sant Joan, 1 euro per alumne.