Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Centre d'Educació Ambiental Alt Ter

Molí Petit, s/n
Sant Joan de les Abadesses - Ripollès
Telèfon: 972721317
Fax: 972721317
info@alt-ter.org
www.alt-ter.org
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Les colònies industrials


Descripció breu:

Visita a una colònia tèxtil i/o fàbrica de riu per explicar-ne l'evolució històrica i identificant els edificis que la formen i la infraestructura necessària per aprofitar l'aigua com a font d'energia. Activitat adaptada al nivell del grup.


Lloc o equipament:

Colònia Estabanell (Camprodon) o Colònia Llaudet i fàbrica de riu Espona (Sant Joan de les Abadesses)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores


Preu/alumne original:

9 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

6.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer com l'ésser humà ha aprofitat històricament la força de l'aigua per moure enginys. Identificar els edificis que formen una colònia industrial i les seves relacions socials i revalorar-los com a part del patrimoni històric de la comarca. Avaluar els impactes de l'activitat industrial sobre els cursos d'aigua. Reflexionar sobre el futur de les colònies industrials.


Descripció de l'activitat:

Visita a una colònia tèxtil i/o fàbrica de riu per identificar els edificis que la formen i la infraestructura necessària per aprofitar l'aigua com a font d'energia. Durant la visita s'expliquen històries personals d'extreballadors i l'evolució dels sistemes de treball de les fàbriques de riu. Finalment es reflexiona sobre el futur de les colònies industrials, actualment en estat d'abandonament.


Materials utilitzats:

Dossier per al seguiment de l'activitat adequat al nivell educatiu. Plànols i esquemes de la colònia visitada i dels mecanismes que permetien moure els telers a partir d'embarrats i cintes quan la força era hidràulica, i posteriorment, amb energia hidroelèctrica.


Mecanismes d'avaluació:

A partir de la participació activa de l'alumnat i del dossier de seguiment es podrà avaluar el grau d'assoliment dels objectius de l'activitat.


Observacions:

Cal dur calçat i roba adequats per caminar. Cal tenir en compte que l'interior de les infraestructures no es pot visitar.