Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

AECT País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter

La Verneda, Allée des Cerisiers, 66230 Prats de Molló (França) / +33468839949
Molló - Ripollès
Telèfon: 000000000
Fax: 000000000
info@vcatalanes.com
www.vcatalanes.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El monument dedicat als morts de Ceret


Descripció breu:

Després d'una petita visita per Ceret en què parlarem de la creació de la vila i de la seva evolució urbanística, explicarem el missatge que l'escultor rossellonès Arístides Maillol volia transmetre amb el seu monument dedicat als morts de Ceret i del context històric d'entre guerres. Veurem les diferències i semblances amb altres monuments similars. En paral·lel, els alumnes tindran un llibret pedagògic on hauran de respondre una sèrie de qüestions durant la visita. La visita s'adapta al nivell de cada grup.


Lloc o equipament:

Ceret (Vallespir)


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

2 hores


Preu/alumne original:

2 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

0.6 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Descobrir la història de la vila de Ceret i els artistes que hi han passat. Reflexionar sobre la tipologia de monuments dedicats als morts a França. Treballar el llenguatge artístic, les idees i els sentiments transmesos pels artistes. Parlar del context històric d'entre guerres.


Descripció de l'activitat:

Després d'una petita visita per Ceret en què parlarem de la creació de la vila i de la seva evolució urbanística, explicarem el missatge que l'escultor rossellonès Arístides Maillol volia transmetre amb el seu monument dedicat als morts de Ceret i del context històric d'entre guerres. Veurem les diferències i semblances amb altres monuments similars. En paral·lel, els alumnes tindran un llibret pedagògic on hauran de respondre una sèrie de qüestions durant la visita. La visita s'adapta al nivell de cada grup.


Materials utilitzats:

Llibret educatiu, llapis., goma i llapis de colors.


Mecanismes d'avaluació:

Adequació de l'activitat al currículum escolar. Satisfacció del professorat.


Observacions:

Competències bàsiques: utilitzar elements bàsics del llenguatge visual i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques; comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper; valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i funcions; la identificació de la interdependència de diversos factors històrics (econòmics, socials, polítics i culturals) en estructures i processos històrics concrets.