Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret

Afores, s/n. Puig de Sant Andreu
Ullastret - Baix Empordà
Telèfon: 972179058
Fax: 972179246
macullastret.cultura@gencat.cat
www.macullastret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Arribar i moldre


Descripció breu:

L'economia de subsistència de la societat ibèrica es basava en l'agricultura, la ramaderia i en un important coneixement i explotació dels recursos naturals. En aquest taller experimental els alumnes descobriran el treball agrícola del cereal en el món ibèric, des de la sitja on s'emmagatzemava el gra fins a l'elaboració de farina mitjançant diferents tipus de molins.


Lloc o equipament:

Museu d'Arqueologia de Catalunya - Ullastret


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Desvetllar l'interès per conèixer i comprendre el nostre patrimoni històric, material i immaterial. Valorar la importància de la conservaciói la transformació dels aliments en l'antiguitat per al consum propi i per generar excedent per al comerç. Valorar la importància de l'agricultura en l'alimentació de les societats antigues, així com la seva organització social i la seva ocupació del territori.


Descripció de l'activitat:

L'economia de subsistència de la societat ibèrica es basava en l'agricultura, la ramaderia i en un important coneixement i explotació dels recursos naturals. En aquest taller experimental els alumnes descobriran el treball agrícola del cereal en el món ibèric, des de la sitja on s'emmagatzemava el gra fins a l'elaboració de farina mitjançant diferents tipus de molins.


Materials utilitzats:

En aquest taller s'utilitzen molins de pedra i cereals per elaborar la farina. Aquesta activitat disposa de fitxes específiques de treball posterior per als grups que en sol·licitin.


Mecanismes d'avaluació:

Al final de l'activitat els responsables del grup omplen el formulari on avaluen aspectes del funcionament de l'activitat.


Observacions:

Aquesta activitat té un mínim de 20 participants.