Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Associació Atzagaia

C/ Pau Casals, núm. 9
Bisbal d'Empordà, la - Baix Empordà
Telèfon: 628819820
Fax: -
atzagaia@gmail.com
www.atzagaia.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

LAP: laboratori d'arqueologia i prehistòria


Descripció breu:

En petits equips de treball, els participants portaran a terme la investigació i la interpretació d'un jaciment simulat, identificant-ne i analitzant-ne les restes arqueològiques: restes humanes, fauna, eines de pedra i os, objectes d'art moble... Tota la informació s'anirà introduint en dossiers o dispositius electrònics i d'aquesta manera, en format digital, arribarà a l'aula, on es podran seguir treballant els continguts.


Lloc o equipament:

Centre escolar.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: No

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

Mitja jornada.


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Acostar el paleolític i el neolític aprenent a valorar i respectar el patrimoni pel seu valor cultural i com a font de coneixement. 2. Introduir el concepte d'estratigrafia associat al mètode arqueològic. 3. Introduir el mètode científic per estudiar les restes arqueològiques.


Descripció de l'activitat:

L'activitat consta de dues parts. En un primer espai introduirem els participants en la cronologia prehistòrica a partir d'un seguit de recursos materials (eines, objectes, minerals, ossos...) perquè puguin reconèixer i situar cronològicament el jaciment. En un segon espai, en grups petits, estudiarem el jaciment; cada grup tindrà un conjunt de restes que haurà de situar en una planta a partir del sistema de coordenades XY i de les quals haurà d'analitzar cada peça (identificació, mesures, dibuix/fotografia...). Amb la informació de tots els equips, interpretarem el jaciment.


Materials utilitzats:

Per al primer espai: imatges i estratigrafia, reproduccions d'eines (paleolític i neolític), ceràmiques, cistells, pells, banyes de cérvol, reproduccions d'art moble... Per al segon espai: restes humanes, eines de sílex i os, restes de fauna, reproduccions d'art moble, ceràmica, minerals... Quadern digital (o paper) i eines de mesura i dibuix.


Mecanismes d'avaluació:

Enquestes del mateix programa «Indika» i sistema d'avaluació interna mitjançant enquestes al professorat i reunions de l'equip.


Observacions:

Per a aquesta activitat es podran fer servir dispositius electrònics.