Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

La ruta de l'escultura


Descripció breu:

Activitat que es basa en una visita al Museu Comarcal i una ruta per la ciutat d'Olot amb la finalitat de descobrir l'escultura. Es veurà com l'escultura també forma part del nostre patrimoni artístic i cultural, i també del nostre entorn més immediat. Activitat de descoberta de l'escultura, des de les tècniques i les característiques més importants que la defineixen, fins als escultors més importants de la nostra comarca: Miquel Blay, Josep Clarà, com a exponents del modernisme i del noucentisme, i Leonci Queta com a exemple d'escultor del segle XX.


Lloc o equipament:

Exposició permanent del Museu de la Garrotxa i ruta pels carrers de la ciutat d'Olot.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

3 hores.


Preu/alumne original:

5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

2.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Acostar els escolars a l'escultura mitjançant l'observació, el contacte directe amb les obres d'art i la participació. 2. Valorar la imaginació com a element fonamental del procés creatiu. 3. Conèixer els processos i els procediments que empren els escultors.


Descripció de l'activitat:

Descobrirem l'escultura, des de les tècniques i tendències fins als escultors més importants del Museu de la Garrotxa: Miquel Blay i el modernisme; Josep Clarà i el noucentisme, i Leonci Quera com a artista representatiu del segle XX. Veurem la influència que han exercit en la nostra realitat més propera, en veure'ls en el nostre entorn immediat. Aquesta activitat es desenvolupa al Museu, i després es fa una ruta pels carrers d'Olot, en què se cerquen escultures i informació sobre aquestes escultures mitjançant la participació i la deducció, i també la sensibilitat.


Materials utilitzats:

Material didàctic: imprès amb informació per a la descripció de les escultures, que emplenarem amb la informació de les peces que trobem al nostre pas per la ciutat. Dossier explicatiu de les formes escultòriques i les diferents tècniques.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions:

La visita, que comprèn mitja jornada, té una durada determinada, i consisteix en un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti a l'edat dels alumnes. No es pretén ensenyar totes les sales del Museu en una sola visita. La ràtio és de 20-25 alumnes per educador/a. Competències: lingüístiques i audiovisuals; artístiques i culturals; de tractament de la informació o competència digital; matemàtica; d'aprendre a aprendre; d'autonomia i iniciativa personal; coneixement i interacció amb el món físic; socials i ciutadanes.