Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Pl. Catalunya, 1
Santa Cristina d'Aro - Baix Empordà
Telèfon: 972837010
Fax: 972837412
mtcosta@santacristina.cat
www.santacristina.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Descobreix la cultura megalítica. La tecnologia de la prehistòria


Descripció breu:

El dolmen de la Cova d'en Daina, situat a les Gavarres, és un dels monuments megalítics més importants de Catalunya i es troba en un molt bon estat de conservació. Per això, és un espai immillorable per parlar d'aquestes construccions i de les societats que les aixecaren. Per què és construïen? Com? A on? Quan es van començar a construir? N'hi havia de diferents tipus? Quines societats els construïen? En l'activitat ens centrarem en la tecnologia de les societats neolítiques: les eines i el foc. Descobrirem materials i recursos i els seus usos.


Lloc o equipament:

Cova d'en Daina, Romanyà de la Selva


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: No

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: No

Durada:

Mitja jornada


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar la prehistòria i el respecte al patrimoni arqueològic pel seu valor cultural i com a font de coneixement. Conèixer altres gèneres de vida prenent com a referència el passat i establint vincles amb el present. Reconèixer els recursos naturals que els humans hem utilitzat des d'antic i educar en el respecte a la natura. Reflexionar sobre el concepte de tecnologia i la seva vinculació amb la humanitat.


Descripció de l'activitat:

Al voltant del dolmen i utilitzant recursos materials i visuals, situarem les societats neolítiques, la seva organització i el gènere de vida i en parlarem. Ho vincularem amb el mètode i estudi arqueològic. Després, ens centrarem en el dolmen: observarem amb què està fet, quina forma té i quines parts conté, on se situa, com l'erigien... Mitjançant la reproducció d'un enterrament a la cambra funerària del dolmen, explicarem per a què servien aquestes construccions i ens fixarem en els materials (l'aixovar) que dipositaven amb els difunts: ceràmiques, joies, eines... A continuació ens centrarem en la tecnologia: mitjançant reproduccions d'eines, objectes i materials, farem un recorregut per la tecnologia d'aquestes societats i aprendrem algunes de les tècniques per a la producció d'eines. També parlarem de la importància del foc i dels materials necessaris per encendre'n. L'educadora de l'activitat portarà a terme una encesa de foc i l'alumnat podrà experimentar amb un lot d'eines i materials.


Materials utilitzats:

Imatges de diferents dòlmens, de la vida quotidiana en el neolític final i de diferents activitats. Eix cronològic de la prehistòria. Reproduccions de materials contextualitzats en el marc temporal en què ens centrem: eines, ceràmiques, cistells, sarrons de pell, joies, l'esquelet humà i d'altres. Per a la tecnologia i el foc: reproduccions d'eines, sílex, percussors, banyes de cérvol, pells, cistells, minerals, bolets de soca, espart i lots d'eines per a l'alumnat.


Mecanismes d'avaluació:

Valoració del professorat i de l'alumnat.


Observacions:

Es recomana portar calçat còmode per fer la visita, que es pot completar amb el taller de teixir i cosir, el de ceràmica o el d'art i ornamentació.