Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Casa de Colònies Ca n'Oliver, Cestuca, SL

Carretera comarcal GIV-5125, s/n
Pontós - Alt Empordà
Telèfon: 972560255
Fax: 972560255
canoliver@canoliver.com
www.canoliver.com
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Anem a l'edat mitjana: "Ens entrenem com els cavallers" i "Fem escuts"!


Descripció breu:

Reproduïm accions quotidianes per descobrir de primera mà com vivien a l'edat mitjana: ens entrenem superant les proves a què són sotmesos els aspirants a cavaller i fem el nostre escut d'armes seguint els models heràldics medievals.


Lloc o equipament:

Casa de Colònies Ca n'Oliver


Nivell educatiu:

Educació infantil: Si

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: Si

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 jornada


Preu/alumne original:

15 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

11 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Reproduir la vida quotidiana durant l'edat mitjana. Identifica l'alta edat mitjana i la baixa edat mitjana. Conèixer la societat estamental medieval. Aprendre qui eren els cavallers i les seves funcions Imitar les habilitats per ser cavaller. Saber establir l'úsi les funcions de l'heràldica.


Descripció de l'activitat:

Iniciem els tallers amb una breu introducció que permet contextualitzar històricament el tema que es treballa. Tot seguit iniciem la pràctica combinant el treball individual i el cooperatiu als tallers proposats: ens entrenem superant diferents proves per poder ser nomenats cavallers i cada alumne s'elabora un escut d'armes seguint els cànons de l'època.


Materials utilitzats:

Suport visual d'ambientació medieval, reproduccions d'escuts d'armes, circuit d'entrenament dels cavallers. Per als alumnes: pintures, fustes, llapis i regles, fulls, circuit d'entrenament de cavallers.


Mecanismes d'avaluació:

Durant l'estada es proporciona als mestres un dossier didàctic pensat per treballar-lo a l'aula amb la finalitat de repassar i consolidar els coneixements obtinguts durant la sortida. A més, a partir de les explicacions del monitor/-a i dels materials subministrats, l'alumne ha de ser capaç de dur a terme la part pràctica de cada activitat.


Observacions:

Exterior/interior. Seria interessant que els alumnes haguessin pogut treballar prèviament a l'aula el tema de l'edat mitjana per tal d'aprofitar millor l'activitat.