Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Fundació Josep Pla

Nou, 51
Palafrugell - Baix Empordà
Telèfon: 972305577
Fax: 0
info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

El país del vent


Descripció breu:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, ens aproparem al món de la creació literària i de la descripció amb l'ajut de l'escriptor. Ajudarem els alumnes a entendre els factors climàtics com a definidors de la geografia, del caràcter de les persones i de les seves activitats. Treballarem els noms dels vents, la predicció meteorològica i les dites populars. Tot plegat per incorporar la literatura com una eina més per entendre i explicar més detalladament el món que ens envolta.


Lloc o equipament:

Fundació Josep Pla


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: Si

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

4 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Apropar els alumnes al món de Josep Pla i la creació literària. Comprendre què és el vent i com ens afecta. Aprendre a fixar-nos en la realitat que ens envolta i com ens influeix, encara que de vegades no es pugui percebre amb els ulls.


Descripció de l'activitat:

Després d'una breu introducció a la vida i a l'obra de Josep Pla, ens aproparem al món de la creació literària i de la descripció. Ajudarem els alumnes a entendre els factors climàtics com a definidors de la geografia, del caràcter de les persones i de les seves activitats. Els conceptes que treballarem són els noms dels vents, la predicció meteorològica i les dites populars. Tot plegat per incorporar la literatura com una eina més per entendre i explicar més detalladament el món que ens envolta.


Materials utilitzats:

Exposició permanent. Text de Josep Pla "El vent de garbí i la tramuntana". Una rosa del vents. Mots encreuats. Refranys i dites catalanes sobre el vent.


Mecanismes d'avaluació:

Es lliura una enquesta als professors en la qual es valoren els aspectes organitzatius, de continguts i metodologia de l'activitat. Posteriorment, l'equip del Servei Educatiu (FJP) en valorarà els resultats i aplicarà, si escau, les mesures correctores oportunes a l'activitat.


Observacions: