Programa 2022-2023

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

EducArt, Serveis Educatius i Culturals, SL

C/ Antoni Llopis, 6, 1er, 5a
Olot - Garrotxa
Telèfon: 972903822
Fax: 972273228
info@educart.biz
www.educart.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Del taller a la fàbrica


Descripció breu:

Des de l'edat mitjana, a Olot trobem l'ofici dels blanquers i les pells, que amb els canvis de la Revolució Industrial va esdevenir una indústria local i nacional important. Però no eren els únics oficis: la llana i el seu cardar van donar lloc a una importantíssima indústria tèxtil a Olot fins ben entrat el segle XX, i els tallers de sants, de l'artesania a la indústria. Per comprendre, doncs, els oficis antics i la seva transformació industrial, podem fer un viatge des del Museu complementat amb la visita in situ d'on eren ubicades les fàbriques.


Lloc o equipament:

Museu de la Garrotxa. Exposició permanent.


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària:

Educació secundària:

Cicles formatius: Si

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: Si

Primer cicle ESO: Si

Segon cicle ESO: Si

Batxillerat: Si

Durada:

1 hora.


Preu/alumne original:

3.5 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

1.05 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

1. Descobrir com era la vida fa dos-cents anys. 2. Descobrir oficis artesans antics. 3. Conèixer els diferents oficis antics rellevants de la comarca. 4. Dialogar sobre com es va esdevenir la Revolució Industrial a la comarca de la Garrotxa. 5. Reflexionar sobre els canvis que va comportar la Revolució Industrial i com va afectar els oficis antics. 6. Reflexionar sobre la importància de l'artesania en la vida quotidiana. 7. Prendre consciència de l'art com a eina expressiva.


Descripció de l'activitat:

Reconèixer els oficis antics que s'han perdut amb el pas del temps: alguns han desaparegut, d'altres han quedat restringits a l'àmbit artesanat i d'altres s'han transformat, mecanitzat, i el procés és ara totalment industrial. Aquesta activitat ens permet un retrocés en el temps: dos-cents anys enrere a Olot parlem de la indústria de les indianes, dels blanquers, la incipient indústria tèxtil, els tallers de sants... Parlem dels canvis que es van esdevenir amb la Revolució Industrial, parlem d'aquesta transformació industrial a través d'aquest viatge en el temps que ens permet el Museu.


Materials utilitzats:

Material visual: làmines de fotografies amb oficis antics, cistell omplert amb una mostra de diferents eines i estris antics que fa referència a diferents oficis que van tenir lloc a la comarca.


Mecanismes d'avaluació:

Enquesta per al professorat i de l'educadora que fa la visita.


Observacions:

La visita té una durada determinada i es tracta d'un itinerari escollit amb molta cura perquè s'adapti al nivell dels alumnes i als diferents continguts.