Programa 2023-2024

Fitxa de l'activitat

Llista d'activitats > Fitxa de l'activitat

Ajuntament de Lloret de Mar

Plaça de la Vila, 1
Lloret de Mar - Selva
Telèfon: 972349573
Fax: x
patrimonicultural@lloret.cat
patrimoni.lloret.cat
fitxa de l'entitat organitzadora
Període de sol·licitud tancat

Títol:

Construïm un vaixell


Descripció breu:

Es visitarà la sala del museu que reprodueix la drassana. S'explicarà com es construïen els vaixells de vela i els diferents oficis implicats: mestre d'aixa, calafat, veler, etc. A l'aula pedagògica, cada alumne farà un bot de vent que provarem a la piscina de la terrassa del Museu.


Lloc o equipament:

Museu del Mar


Nivell educatiu:

Educació infantil: No

Educació primària: Si

Educació secundària: No

Cicles formatius: No

Cicle inicial: No

Cicle mitja: Si

Cicle superior: No

Primer cicle ESO: No

Segon cicle ESO: No

Batxillerat: No

Durada:

1.30 h


Preu/alumne original:

6 €

Preu/alumne amb subvenció aplicada

3.5 €

* La subvenció de la Diputació de Girona és del 70 % del cost de l'activitat, amb un màxim de 2,50 euros/alumne per a activitats de mitja jornada i de 4 euros/alumne per a activitats d'una jornada.


Objectius:

Conèixer i valorar l'activitat pesquera. Potenciar l'interès per augmentar el consum de peix en la dieta. Difondre el patrimoni marítim del poble de Lloret. Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció. Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.


Descripció de l'activitat:

Segona planta: Les portes de l'oceà. Sala "La construcció de vaixells d'altura". La sala està presidida per la part delbuc d'un vaixell a mida real. Intercalades hi ha diferents eines relacionades amb els oficis relacionats amb la construcció d'un vaixell. Es plantejaran diferents preguntes a l'alumnat per tal d'introduir l'explicació com a resposta: Què penseu que representa aquesta sala del museu? Què és una drassana? Què és aquesta estructura que veieu? De què està feta? Aquesta part del vaixell va fora o dintre de l'aigua? Per a què penseu que servien aquestes eines? Quanta gent creieu que es necessitava per construir un vaixell d'aquest tipus? Aula pedagògic: taller.


Materials utilitzats:

Quadern de professorat, fitxes activitats alumnes, material de construcció d'un vaixell: fusta, lona, estopa, etc. Eines per a la construcció d'un vaixell, material per fer un bot de vent: plantilles, goma EVA, cola, tisores, retoladors, palletes, fomes elàstiques, globus, adhesius, punxons, etc. i piscina inflable.


Mecanismes d'avaluació:

Descriure alguns trets demogràfics i econòmics de l'entorn, identificar algunes manifestacions culturals, valorar-ne la diversitat i riquesa, i localitzar elements del patrimoni comarcal natural i cultural. Plantejar-se interrogants sobre determinats fets i fenòmens, obtenir informació rellevant per mitjà de l'observació sistemàtica directa i indirecta i la recollida de dades amb els mitjans i fonts adequats. Comunicar els resultats de la recerca oralment, gràficament i per escrit.


Observacions: